Dokumenty

OSBD Dolný Kubín

Stanovy OSBD

 

Stanovy OSBD

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenia na činnosť

Výpis z Obchodného registra SR

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Zápis do zoznamu správcov bytových domov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na prácu s vyhradenými technickými a elektrickými zariadeniami

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na energetickú certifikáciu budov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na prácu s azbestom

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na montáž určených meradiel

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

Ing. Miloš Paculík

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Ing. Jaroslav Baranovič

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenníky

Cenník - jednorázových úkonov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - domáca dorozumievacia technika

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - elektroinštalačné práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - kúrenárske práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - odborné prehliadky elektro

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - vodoinštalačné práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - zámočnícke a sklenárske práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Smernice

O poskytovaní prostriedkov z havarijného fondu

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

O použití finančných prostriedkov z FPÚO

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

O výberových konaniach

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

O vykonávaní stavebných úprav v bytoch

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Postup obstarávania tovaru a služieb

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Zásady spracovania osobných údajov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Výmena vykurovacích telies

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Pokyny výmena vykurovacích telies

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Vzor domového poriadku

Vzor domového poriadku

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Legislatíva

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Tepelná energetika

 

Vyhláška č. 240/2016 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Postup obstarávania

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Vyhláška č. 240/2016 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu