Dokumenty

OSBD Dolný Kubín

Stanovy OSBD

 

Stanovy OSBD

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenia na činnosť

Výpis z Obchodného registra SR

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Zápis do zoznamu správcov bytových domov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na prácu s vyhradenými technickými a elektrickými zariadeniami

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na energetickú certifikáciu budov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na prácu s azbestom

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na montáž určených meradiel

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Osvedčenie na montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

Ing. Miloš Paculík

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Ing. Jaroslav Baranovič

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenníky

Cenník - jednorázových úkonov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - domáca dorozumievacia technika

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - elektroinštalačné práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - kúrenárske práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - odborné prehliadky elektro

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - vodoinštalačné práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Cenník - zámočnícke a sklenárske práce

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Smernice

O výberových konaniach

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

O vykonávaní stavebných úprav v bytoch

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Postup obstarávania tovaru a služieb

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Výmena vykurovacích telies - tlačivo

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Pokyny výmena vykurovacích telies

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Vzor domového poriadku

Vzor domového poriadku

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Legislatíva

 

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Tepelná energetika

 

Vyhláška č. 240/2016 Z. z. – platná pre rozpočítanie tepla za rok 2022

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Vyhláška č. 503/2022 Z. z. – platná pre rozpočítanie tepla od 1.1.2023

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Prehľadná tabuľka cien tepla pre výrobcov v centrálnych zdrojoch tepla

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Aktuálne cenové rozhodnutie URSO na rok 2023 pre TEHOS Dolný Kubín

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Aktuálne cenové rozhodnutie URSO na rok 2023 pre KOMTERM Slovensko, lokalita Tvrdošín, Nižná

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Aktuálne cenové rozhodnutie URSO na rok 2023 pre Bytový podnik Námestovo

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Aktuálne cenové rozhodnutie URSO na rok 2023 pre OFZ Široká, lokalita Istebné

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Aktuálne cenové rozhodnutie URSO na rok 2023 pre LEHOTSKY CAPITAL, lokalita Trstená

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

 

Postup obstarávania

 

Postup obstarávania

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Vyhláška č. 240/2016 Z. z.

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Stavebné úpravy bytu

 

O vykonávaní stavebných úprav v bytoch

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Výmena vykurovacích telies - tlačivo

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Pokyny výmena vykurovacích telies

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Ochrana osobných údajov

Stavebné bytové družstvo, ako „Prevádzkovateľ“, spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. Rozsah, účel, právny základ a ďalšie údaje k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené v samostatných informáciách v časti, v dokumentoch na tejto stránke.

Údaje o Prevádzkovateľovi:

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín

Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00 222 071

Kontaktné údaje na poverenú osobu na ochranu osobných údajov:

e-mail: murgasova@osbddk.sk

tel. č. 0911 605 000

Informácie o spracúvaní osobných údajov - člen družstva, nájomca družstevného bytu

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Informácie o spracúvaní osobných údajov - vlastníci bytov a NP

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Informácie o spracúvaní osobných údajov - zástupca vlastníkov

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Zásady spracovania osobných údajov (Privacy Policy)

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu