O NÁS

Našim klientom poskytujeme tieto služby

Správa bytov

 • ekonomické, technické a právne služby pri správe bytov
 • poskytovanie činností pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Obnova bytových domov

 • vybavovanie komerčných úverov a úverov zo ŠFRB
 • zabezpečovanie projektovej dokumentácie
 • vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
 • organizácia výberového konania na výber dodávateľa
 • poskytovanie stavebného dozoru

Služby BOZP a PO

 • služby BOZP a požiarnej ochrany v cene poplatku za správu

Havarijná služba

 • možnosť havarijnej služby v poobednajších hodinách a cez víkendy

Údržba bytových domov

 • výmena vodomerov
 • výmena  stupačkových a ležatých rozvodov vody
 • likvidácia azbestu
 • odborné prehliadky a skúšky VTZ – elektrických zariadení, bleskozvodov
 • bežná údržba – poskytovanie vodoinštalačných, kurenárskych, elektroinštalačných prác

Zvýhodnené poistenie domov

 • možnosť výhodného poistenia bytových domov cez Slovenský zväz bytových družstiev.

objektov

bytov

nebytových priestorov

rokov skúseností

Aktuality

Prerušenie dodávok tepla CZT kotolne Bysterecká

Dňa 23.4.2024 od 6.30 do 14.00 budú prerušené dodávky tepla na danom okruhu.

Prenájom priestorov Dolný Kubín Zochova ul. 1117/97

Nadzemné podlažie o rozlohe 464 m2. Kancelárske, skladové  priestory. Súčasťou budovy parkovisko. Možnosť umiestnenia reklamnej plochy. Kontakt pre bližšie info: 0903 552 801

Email: osbddk@osbddk.sk

Záloha na vykurovanie – informácia

Faktory, ktoré ovplyvňujú náklady na vykurovanie bytov, rozpočítanie a výpočet záloh na vykurovani

ZMENA DODÁVATEĽA SLUŽIEB NA ÚSEKU POŽIARNEJ OCHRANY V BYTOVÝCH DOMOCH

OSBD Dolný Kubín si Vás dovoľuje informovať  zástupcov a vlastníkov bytov, že s účinnosťou od 1. 1. 2022 došlo k zmene dodávateľa pre výkon služieb technika požiarnej ochrany v bytových domoch. 
Novým dodávateľom: ACCRUAL, s.r.o. V zastúpení p. Ján SKUBEŇ, č.t.  0918 484 445, e-mail: accrual@accrual.sk

Dohoda o elektronickej komunikácii a elektronickom zasielaní dokumentov

Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Miroslavu Šejnohovú Murgašovú
+421 911 605 000

NOVÁ KANCELÁRIA SPRÁVCU OSBD V TVRDOŠÍNE

S potešením oznamujeme svojim klientom z  Tvrdošína a ďalších lokalít Hornej Oravy, že od 16. júna 2021 otvárame novú Kanceláriu správcu na Medvedzí. Kancelária sa nachádza v budove internátu Spojenej školy na Medvedzí, vedľa Okresného úradu v Tvrdošíne, na 1. poschodí v miestnosti č. 108. Vchod do budovy je zboku, rovnaký ako do umeleckej školy.

Naši zamestnanci Vám budú k dispozícii každú STREDU v čase od 8:00 hod. do 16:00 (okrem obedňajšej prestávky 11:30 – 12:30 hod.).

Veríme, že otvorenie kancelárie prispeje k Vašej spokojnosti.

Kancelária správcu TRSTENÁ - ZRUŠENÁ!

Vlastníkom bytov v lokalite Trstená oznamujeme, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie budovy kotolne Byttes, na ul. Železničiarov, sme sa rozhodli ukončiť poskytovanie konzultačných dní v kancelárii správcu v Tstenej.

Naše služby môžete využívať  každú STREDU  v novootvorenej kancelárii správcu OSBD v Tvrdošíne, internát SŠ, 1. posch. č. dv. 108,  pri OÚ Tvrdošín Medvedzie.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena čísla bankového účtu na platbu nájomného – OTP Banka sa spája s ČSOB!

V dôsledku spojenia OTP Banky Slovensko pod ČSOB končí platnosť účtov bytových domov v OTP Banke Slovensko. V nadväznosti na zlúčenie bánk boli bytovým domom, ktoré mali otvorené účty v OTP, otvorené nové účty v ČSOB, kde bude potrebné uhrádzať platby nájomného. Nové Predpisy mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu spolu s novým číslom bankového účtu bytového domu budú postupne distribuované cez Vašich zástupcov vlastníkov, najneskôr do 31.5.2022. Po doručení týchto nových predpisov je potrebné zmeniť si najneskôr v priebehu nasledujúceho mesiaca Váš trvalý príkaz na úhradu nájomného, príp. uhrádzať iným spôsobom už na nové číslo účtu vlastníkov Vášho bytového domu v ČSOB.

        Ďakujeme za porozumenie.

Viete, že zručného SSE Opravára môžete mať vždy v zálohe?

Vyrieši Vaše nečakané poruchy a havárie v domácnosti už od 1 eura mesačne. 

Postup pri úniku plynu

1. V priestore, v ktorom zacítite zápach plynu vytvorte prievan otvorením okien a dverí a miestnosť riadne vetrajte.
2. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň.
3. Elektrické spotrebiče nevypínajte, nezapínajte, ani ich neodpájajte zo siete. Nevypínajte hlavný vypínač ani ističe.

Porovnanie spotreby tepla

Po kliknutí na tlačidlo máte možnosť prezerania excelovskej tabuľky porovnania spotreby tepla v rámci nami spravovaných lokalít.

Porovnanie korekcií, ktorými sa zohľadňuje nepriaznivá poloha miestností v bytovom dome

Autor je náš zamestnanec Ing. Miloš Paculík. Je to odborník na energetickú certifikáciu budov.

Bývajte s prehľadom pomocou portálu

Adresa

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
Zochova 1117/97
02601 Dolný Kubín

Kontakt

+421 911 254 699
osbddk@osbddk.sk

Identifikačné údaje

IČO: 00222071
DIČ: 2020424164
IČ DPH: SK2020424164