O NÁS

Našim klientom poskytujeme tieto služby

Správa bytov

 • ekonomické, technické a právne služby pri správe bytov
 • poskytovanie činností pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Obnova bytových domov

 • vybavovanie komerčných úverov a úverov zo ŠFRB
 • zabezpečovanie projektovej dokumentácie
 • vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
 • organizácia výberového konania na výber dodávateľa
 • poskytovanie stavebného dozoru

Služby BOZP a PO

 • služby BOZP a požiarnej ochrany v cene poplatku za správu

Havarijná služba

 • možnosť havarijnej služby v poobednajších hodinách a cez víkendy

Údržba bytových domov

 • výmena vodomerov
 • výmena  stupačkových a ležatých rozvodov vody
 • likvidácia azbestu
 • odborné prehliadky a skúšky VTZ – elektrických zariadení, bleskozvodov
 • bežná údržba – poskytovanie vodoinštalačných, kurenárskych, elektroinštalačných prác

Zvýhodnené poistenie domov

 • možnosť výhodného poistenia bytových domov cez Slovenský zväz bytových družstiev.

objektov

bytov

nebytových priestorov

rokov skúseností

Aktuality

Dohoda o elektronickej komunikácii a elektronickom zasielaní dokumentov

Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Miroslavu Šejnohovú Murgašovú
+421 911 605 000

NOVÁ KANCELÁRIA SPRÁVCU OSBD V TVRDOŠÍNE

S potešením oznamujeme svojim klientom z  Tvrdošína a ďalších lokalít Hornej Oravy, že od 16. júna 2021 otvárame novú Kanceláriu správcu na Medvedzí. Kancelária sa nachádza v budove internátu Spojenej školy na Medvedzí, vedľa Okresného úradu v Tvrdošíne, na 1. poschodí v miestnosti č. 108. Vchod do budovy je zboku, rovnaký ako do umeleckej školy.

Naši zamestnanci Vám budú k dispozícii každú STREDU v čase od 8:00 hod. do 16:00 (okrem obedňajšej prestávky 11:30 – 12:30 hod.).

Veríme, že otvorenie kancelárie prispeje k Vašej spokojnosti.

Viete, že zručného SSE Opravára môžete mať vždy v zálohe?

Vyrieši Vaše nečakané poruchy a havárie v domácnosti už od 1 eura mesačne. 

Prenájom výrobných - skladových priestorov

OSBD Dolný Kubín ponúka na prenájom výrobné – skladové priestory o výmere cca. 400 m2, nachádzajúce sa na ul. Zochova 1117/97, v stavebe na pozemku KN-C č. 2/3 súp. č. 1117, zapísaná na LV č. 3980 (vedľa hlavnej cesty)
Predpokladaná cena nájmu 25 €/m2/ rok (bez energií). V prípade záujmu kontaktujte: 0903 552 801, osbddk@osbddk.sk

Postup pri úniku plynu

1. V priestore, v ktorom zacítite zápach plynu vytvorte prievan otvorením okien a dverí a miestnosť riadne vetrajte.
2. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň.
3. Elektrické spotrebiče nevypínajte, nezapínajte, ani ich neodpájajte zo siete. Nevypínajte hlavný vypínač ani ističe.

Porovnanie spotreby tepla

Po kliknutí na tlačidlo máte možnosť prezerania excelovskej tabuľky porovnania spotreby tepla v rámci nami spravovaných lokalít.

Porovnanie korekcií, ktorými sa zohľadňuje nepriaznivá poloha miestností v bytovom dome

Autor je náš zamestnanec Ing. Miloš Paculík. Je to odborník na energetickú certifikáciu budov.

NOVÁ KANCELÁRIA SPRÁVCU OSBD V TVRDOŠÍNE

S potešením oznamujeme svojim klientom z  Tvrdošína a ďalších lokalít Hornej Oravy, že od 18. júna 2021 otvárame novú Kanceláriu správcu na Medvedzí.

Kancelária sa nachádza v budove internátu Spojenej školy na Medvedzí, vedľa Okresného úradu v Tvrdošíne, na 1. poschodí v miestnosti č. 108. Vchod do budovy je  zboku, rovnaký ako do umeleckej školy.

Naši zamestnanci Vám budú k dispozícii každú STREDU v čase od 8:00 hod. do 16:00 (okrem obedňajšej prestávky 11:30 – 12:30 hod.).

Veríme, že otvorenie kancelárie prispeje k Vašej spokojnosti.

Bývajte s prehľadom pomocou portálu

Adresa

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
Zochova 1117/97
02601 Dolný Kubín

Kontakt

+421 911 254 699
osbddk@osbddk.sk

Identifikačné údaje

IČO: 00222071
DIČ: 2020424164
IČ DPH: SK2020424164