Pohotovosť

a servis

Hlásenie porúch a havárií

HAVARIJNÁ SLUŽBA OSBD

spoločné zariadenia: voda, kanalalizácia, kúrenie, elektro, strechy

OSBD ZOCHOVA 1117/97 DOLNÝ KUBÍN

Po-Pi: 15.00-20.00 hod.

So-Ne, Sv: 08.00-20.00 hod.

Tel. č. 0903 507 900

DISPEČING KÚRENIA

DOLNÝ KUBÍN – TEHOS, s.r.o.

tel. č. 0911 923 786

TRSTENÁ – LEHOTSKÝ CAPITAL, s.r.o.

tel. č. 0948 495 009

TVRDOŠÍN, NIŽNÁ – KOMTERM Slovensko, a.s.

tel. č. 0907 892 535

NÁMESTOVO – Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

tel. č. 0905 718 658

VODA A KANALIZÁCIA

vodovodné a kanalizačné siete

OVS BYSTERECKÁ 2180 DOLNÝ KUBÍN

NONSTOP 043/58 85 617

tel. č. 0917 516 477

ELEKTRIKA

SSE-D, ŽILINA

NONSTOP
tel. č. 0800 159 000

PLYN

SPP-D, ŽILINA

NONSTOP
tel. č. 0850 111 727

VÝŤAH

VYTES,s.r.o.

tel. č. 0903 884 735

ELMOSS, s.r.o.

tel. č. 0907 447 321, 0911 248 701                          

ELVYS Slovakia, s.r.o. (BD 1177, 1179)

tel. č. 0905 696 763

B-VÝŤAHY lift service, s.r.o. (BD 1971, 1090 Na)

tel. č. 0902 046 391

Servis technických zariadení

ÚDRŽBA OSBD DK

Údržba Dolný Kubín

tel. č. 0911 605 002

Údržba Horná Orava 

tel. č. 0903 551 859

POHOTOVOSŤ 15:00 – 20:00

tel. č. 0903 507 900

VÝŤAH

VYTES,s.r.o. 

tel. č. 0903 884 735

ELMOSS, s.r.o.

tel. č. 0907 447 321, 0911 248 701                          

ELVYS Slovakia, s.r.o. (BD 1177, 1179)

tel. č. 0905 696 763

B-VÝŤAHY lift service, s.r.o. (BD 1971, 1090 Na)

tel. č. 0902 046 391

ELEKTRIKA, SVETLO, ZVONENIE

OSBD technik elektro

tel. č. 0911 605 003

OSBD technik elektro, výťahy (Horná Orava)

tel. č. 0903 551 859

VYTES, s.r.o.

tel. č. 0903 884 735

ELMOSS, s.r.o.

tel. č. 0907 447 321

PLYNOVÉ ZARIADENIA

Revízny technik rozvodov plynu a opravy
tel. č. 0908 566 278

POŽIARNE ZARIADENIA

ACCRUAL, s.r.o.

č.tel: 0918 484 445

Servis hydrantov

tel. č. 0905 436 905

POMEROVÉ ROZDEĽOVAČE TEPLA (hlásenie poruchy, príp. výmeny meračov na radiátoroch)

Vodohospodár OSBD (výmena vodomerov) 

tel. č. 043/5885 206

Vodohospodár OSBD (výmena vodomerov) 

tel. č. 0911 605 012

Techem, spol. s r.o. , Hattalova 12, Bratislava

tel. č. 0948 363 833

Yzamer, s.r.o.

tel. č. 0903 778 427

Enbra, s.r.o.

tel. č. 0905 435 873

Regena ES s.r.o. Strážsske

tel. č. 056/285 0080

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

tel. č. 0911 605 022