Tlačivá

pre vlastníkov bytov

Dohoda o elektronickej komunikácii

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu 

Dohoda o elektronickej komunikácii

Podmienky a priebeh elektronického hlasovania

Súhlas správcovi na emailové elektronické hlasovanie

Žiadosť na OSBD Dolný Kubín k stavebným úpravám v byte

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Preberací protokol pri zmene vlastníka bytu

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Žiadosť na výmenu radiátorového telesa

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Žiadanka na vykonanie opráv

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Žiadanka na preplatenie finančných prostriedkov z fondu opráv

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Výmena vykurovacích telies - tlačivo

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu

Pokyny pre výmenu vykurovacích telies

Pre otvorenie dokumentu kliknite na ikonu