O NÁS

Našim klientom poskytujeme tieto služby

Správa bytov

 • ekonomické, technické a právne služby pri správe bytov
 • poskytovanie činností pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Obnova bytových domov

 • vybavovanie komerčných úverov a úverov zo ŠFRB
 • zabezpečovanie projektovej dokumentácie
 • vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
 • organizácia výberového konania na výber dodávateľa
 • poskytovanie stavebného dozoru

Služby BOZP a PO

 • služby BOZP a požiarnej ochrany v cene poplatku za správu

Havarijná služba

 • možnosť havarijnej služby v poobednajších hodinách a cez víkendy

Údržba bytových domov

 • výmena vodomerov
 • výmena  stupačkových a ležatých rozvodov vody
 • likvidácia azbestu
 • odborné prehliadky a skúšky VTZ – elektrických zariadení, bleskozvodov
 • bežná údržba – poskytovanie vodoinštalačných, kurenárskych, elektroinštalačných prác

Zvýhodnené poistenie domov

 • možnosť výhodného poistenia bytových domov cez Slovenský zväz bytových družstiev.

objektov

bytov

nebytových priestorov

rokov skúseností

Adresa

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
Zochova 1117/97
02601 Dolný Kubín

Kontakt

+421 911 254 699
osbddk@osbddk.sk

Identifikačné údaje

IČO: 00222071
DIČ: 2020424164
IČ DPH: SK2020424164