Výberové

konania

    na obnovu bytových domov

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 1534 Dolný Kubín – obnova balkónov, schodiska a fasády, obkopanie objektu, sanácia podlahy suterénu, prístavba vchodu, obnova schodiska.

Dátum vyhlásenia:

16.6.2021

Lehota predkladania ponúk:

07.7.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy bytového domu 2059 Dolný Kubín – Obnova vnútorných priestorov

Dátum vyhlásenia:

16.6.2021

Lehota predkladania ponúk:

01.7.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy bytového domu 1167 Dolný Kubín – výmena výťahu, rekonštrukcia elektroinštalácie, obnova vnútorných povrchov

Dátum vyhlásenia:

19.5.2021

Lehota predkladania ponúk:

9.6.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy bytového domu 136 Oravský Podzámok – dodávka a montáž pivničných a schodiskových okien

Dátum vyhlásenia:

19.5.2021

Lehota predkladania ponúk:

9.6.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy-zateplenie stropov pivníc bytového dom č. 2047, Dolný Kubín

Dátum vyhlásenia:

07.09.2020

 

Lehota predkladania ponúk:

21.09.2020 do 12:00 hod

Predmet obstarávania