Výberové

konania

    na obnovu bytových domov

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  obnova balkónov, obnova povrchu fasády, bytového domu, s.č. 1156 Dolný Kubín


Dátum vyhlásenia:

23.11.2023

Lehota predkladania ponúk:

04.12.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy – Fotovoltický lokálny zdroj elektriny“ na objekte OSBD súp. č. 1117/97, ul. Zochova, Dolný Kubín


Dátum vyhlásenia:

18.7.2023

Lehota predkladania ponúk:

09.08.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  výmena rozvodov ZTI, bytového domu, s.č. 2065 Dolný Kubín

 

Dátum vyhlásenia:

14.7.2023

Lehota predkladania ponúk:

31.07.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena rozvodov ZTI, obnova balkónov, bytového domu, s.č. 1971 Dolný Kubín

Dátum vyhlásenia:

12.7.2023

Lehota predkladania ponúk:

31.07.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  Iná modernizácia, rekonštrukcia elektroinštalácie, bytového domu, s.č. 1955 Dolný Kubín

Dátum vyhlásenia:

11.7.2023

Lehota predkladania ponúk:

31.07.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  výmena strešných výlezov bytového domu, s.č. 2049 Dolný Kubín


Dátum vyhlásenia:

12.6.2023

Lehota predkladania ponúk:

28.06.2023 do 12.00 hod