Výberové

konania

    na obnovu bytových domov

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  obnova bytového domu, s.č. 344, Dolný Kubín


Dátum vyhlásenia:

10.5.2023

Lehota predkladania ponúk:

29.05.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –  obnova balkónov bytového domu, s.č. 125, Tvrdošín

Dátum vyhlásenia:

9.5.2023

Lehota predkladania ponúk:

24.05.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –   komplexná obnova bytového domu, s.č. 347, Dolný Kubín


Dátum vyhlásenia:

27.4.2023

Lehota predkladania ponúk:

15.05.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –   Maľovanie spoločných priestorov, rekonštrukcia elektroinštalácie, v bytovom dome, s.č. 1170, Dolný Kubín

Dátum vyhlásenia:

4.4.2023

Lehota predkladania ponúk:

26.04.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy –   Výmena balkónových zábradlí v BD č. 2046, Dolný Kubín


Dátum vyhlásenia:

14.02.2023

Lehota predkladania ponúk:

06.03.2023 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 156 Námestovo – Prestrešenie vstupov, oprava schodov, nájazdy pre kočíky, čipové otváranie dverí, odvodnenie za bytovým domom


Dátum vyhlásenia:

09.11.2022

Lehota predkladania ponúk:

25.11.2022 do 12.00 hod