Výberové

konania

    na obnovu bytových domov

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 157 Námestovo – výmena elektro a iná modernizácia

 

 


Dátum vyhlásenia:

25.10.2021

Lehota predkladania ponúk:

17.11.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 154 Námestovo – zateplenie, výmena elektro a ZTI, regulácia ÚK, obnova balkónov, obnova vnútorných povrchov


Dátum vyhlásenia:

10.8.2021

Lehota predkladania ponúk:

6.9.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Likvidácia zrážkovej vody zberač A1 bytového domu 1145 Trstená -Západ

Dátum vyhlásenia:

10.8.2021

Lehota predkladania ponúk:

31.8.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 489 Nižná. Výmena výťahu a rekonštrukcia spoločných priestorov (obnova povrchov stien a podláh)

 

 

Dátum vyhlásenia:

14.7.2021

Lehota predkladania ponúk:

2.8.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 1534 Dolný Kubín – obnova balkónov, schodiska a fasády, obkopanie objektu, sanácia podlahy suterénu, prístavba vchodu, obnova schodiska.

Dátum vyhlásenia:

16.6.2021

Lehota predkladania ponúk:

15.7.2021 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Stavebné úpravy bytového domu 2059 Dolný Kubín – Obnova vnútorných priestorov

Dátum vyhlásenia:

16.6.2021

Lehota predkladania ponúk:

01.7.2021 do 12.00 hod