Výberové

konania

    na obnovu bytových domov

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 2058 Dolný Kubín – Obnova krytiny strechy so zateplením.

Dátum vyhlásenia:

06.04.2022

Lehota predkladania ponúk:

19.4.2022 do 10.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 6100 Námestovo – Maľovanie spol. priest., vybudovanie okapového chodníka, montáž sieťok proti hmyzu, montáž dažďového zvodu.

Dátum vyhlásenia:

29.3.2022

Lehota predkladania ponúk:

19.4.2022 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Bytový dom č. 2160 Dolný Kubín – Obnova rozvodov ZT

 

 

Dátum vyhlásenia:

21.2.2022

Lehota predkladania ponúk:

9.3.2022 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Bytový dom č. 165 Tvrdošín – Oprava poruchy zateplenia obvodového plášťa

Dátum vyhlásenia:

7.2.2022

Lehota predkladania ponúk:

2.3.2022 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 2060 Dolný Kubín – Obnova krytiny plochej strechy


Dátum vyhlásenia:

4.2.2022

Lehota predkladania ponúk:

23.2.2022 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 1191 Dolný Kubín – Obnova strechy so zateplením, Výmena osobného výťahu.


Dátum vyhlásenia:

1.2.2022

Lehota predkladania ponúk:

23.2.2022 do 12.00 hod