Výberové

konania

    na obnovu bytových domov

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 156 Námestovo – Prestrešenie vstupov, oprava schodov, nájazdy pre kočíky, čipové otváranie dverí, odvodnenie za bytovým domom


Dátum vyhlásenia:

09.11.2022

Lehota predkladania ponúk:

25.11.2022 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 156 Námestovo – Dodávka a montáž prestrešenia vstupov 7 ks s bočným prekrytím, čiastočná oprava schodov vo vstupoch do domu

Dátum vyhlásenia:

22.07.2022

Lehota predkladania ponúk:

09.08.2022 do 12.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 154 Námestovo – Výmena rozvodov studenej a teplej vody, stúpačiek kanalizácie

Dátum vyhlásenia:

22.06.2022

Lehota predkladania ponúk:

11.7.2022 do 10.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 1156 Dolný Kubín – Výmena osobného výťahu

Dátum vyhlásenia:

06.06.2022

Lehota predkladania ponúk:

27.6.2022 do 10.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 2039 Dolný Kubín – Výmena osobných výťahov

Dátum vyhlásenia:

25.05.2022

Lehota predkladania ponúk:

10.6.2022 do 10.00 hod

Predmet obstarávania

Obnova bytového domu 1174 Dolný Kubín – Výmena osobného výťahu

Dátum vyhlásenia:

25.05.2022

Lehota predkladania ponúk:

10.6.2022 do 10.00 hod