Náš tím

Obráťte sa na konkrétneho človeka z nášho tímu

Fakturačné údaje

Pokyny pre fakturáciu pre bytové domy v správe OSBD Dolný Kubín

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
Zochova 1117/97
02601 Dolný Kubín

IČO: 00222071

DIČ: 2020424164

IČ DPH: SK2020424164

IBAN: SK52 7500 0000 0040 2901 8464

Ing. Jaroslava Hadová

riaditeľka

+421 903 552 801

043/ 588 5206

kl. 115

hadova@osbddk.sk

Ing. Ľubomíra Skirčáková

vedúca ekonomického úseku

+421 911 605 016

043/ 588 5206

kl. 111

skircakova@osbddk.sk

Mgr. Miroslava Šejnohová Murgašová

vedúca právneho oddelenia

+421 911 605 000

043/ 588 5206

kl.119

murgasova@osbddk.sk

Ing. Miloš Paculík

vedúci technického úseku

+421 903 605 016

043/ 588 5206

kl. 201

paculik@osbddk.sk

Mgr. Petra Kurťáková

sekretariát riaditeľa, referent pre samosprávy

+421 911 605 017

043/ 588 5206

kl. 101

kurtakova@osbddk.sk

Danka Sálusová

vedúca nájomného oddelenia

+421 911 605 022

043/ 588 5282
kl. 116

salusova@osbddk.sk

Bc. Silvia Hažlinská

hlavná účtovníčka

043/ 588 5206

kl. 117

hazlinska@osbddk.sk

Lýdia Medvecká

referent nájomného oddelenia a údržby

+421 911 605 022

043/ 588 5282
kl. 116

medvecka@osbddk.sk

Elena Jánošková

referent účtovníctva

043/ 588 5206

kl. 107

janoskova@osbddk.sk

Mgr. Ľubica Medzihradská

referent vodohospodárstva a bytovej politiky

043/ 588 5206

kl. 100

medzihradska@osbddk.sk

Ing. Jaroslav Baranovič

energetik, referent dopravy

+421 903 507 900

043/ 588 5206

kl. 205

baranovic@osbddk.sk

Štefan Magdalík

revízny technik elektrických zariadení

+421 911 605 003

043/ 588 5206

kl. 204

magdalik@osbddk.sk

Stanislav Stajník

stavebný technik

+421 911 605 005

043/ 588 5206 202

kl. 202

stajnik@osbddk.sk

Ing. Veronika Hunčagová

stavebný technik

+421 911 605 012

huncagova@osbddk.sk

Michal Bodorík

vedúci údržby

+421 911 605 004

Jozef Gužiniak

údržbár

+421 903 551 859

Miroslav Macek

údržbár

+421 911 605 009

Mgr. Patrik Murín

IT pracovník

+421 949 486 178

murin@osbddk.sk