Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019

 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Spravodajca
Tlačivá
Dotácie
Ponuka práce
Pôžičky
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov
Úvodná stránka

Telefónny zoznam OSBD Dolný Kubín:

043/588 52 06, 043/588 52 82, 0911254699, kancelária správcu Trstená 0911605022   

      

 • Ing. Jaroslava Hadová, riaditeľka...........................................klapka: 115  hadova@osbddk.sk mobil:  0903 552 801

 • Petra Kurťáková, sekretárka, ref. pre samosprávy.......................klapka: 101   kurtakova@osbddk.sk mobil:  0911 605 017

 • Ing. Ľubomíra Skirčáková, vedúca ekonomického úseku.......klapka: 111  skircakova@osbddk.sk mobil:  0911 605 016

 • Danka Salusová, vedúca nájomného oddelenia..........................klapka: 116  salusova@osbddk.sk

 • Lýdia Medvecká, ref. nájomného.................................................klapka: 116 medvecka@osbddk.sk mobil:  0911 605 012

 • Bc. Silvia Hažlinská, hlavná účtovníčka.....................................klapka: 117 hazlinska@osbddk.sk

 • Elena Jánošková, ref. účtovníctva..............................................klapka: 107  janoskova@osbddk.sk

 • Mgr. Miroslava Murgašová, vedúca právneho oddelenia..........klapka:119 murgasova@osbddk.sk 
 • mobil:  0911 605 000


 • Ing. Miloš Paculík, vedúci technického úseku............................klapka: 201  paculik@osbddk.sk mobil:  0903 605 016

 • Stanislav Stajník, stavebný technik............................................klapka: 202  stajnik@osbddk.sk mobil:  0911 605 005 

 • Kamil Bukna, stavebný technik...................................................klapka: 203  bukna@osbddk.sk mobil:  0903 507 900 

 • Štefan Magdalík, revízny technik elektrických zariadení...........klapka: 204  magdalik@osbddk.sk mobil:  0911 605 003

 • Ing. Ivan Snovák, energetik, ref. dopravy..................................klapka: 205  snovak@osbddk.sk mobil: 0903 526 222

 • Jaroslav Mikuš, údržba...............................................................klapka: 205  mobil:  0911 605 002

       Kancelária správcu Trstená ..................................................... 0911605022

 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06, 0911254699
e-mail: osbddk@osbddk.sk