Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 20. 08. 2014

 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Spravodajca
Cenník jednorazových úkonov
Tlačivá
Dotácie
Ponuka práce
Pôžičky
Predmet činosti
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov

Okresné  stavebné  bytové  družstvo  Dolný Kubín

Webový prístupKvalitné služby priamo z domu, jednoduchá komunikácia, jednoduchý prístup Užívatelia tejto služby môžu on-line 24 hodín a 365 dní v roku dostať informácie o: analýze platieb, aktuálnom zálohovom výmere a fonde oprav domu. To znamená že užívateľ môže z tepla domova dostať informácie a spravovať svoje osobné konto.

Žiadosti o zriadenie služby Webový prístup posielajte na e-mailovú adresu: medzihradska@osbddk.sk alebo poštou na adresu OSBD a na meno Mgr. Ľubica Medzihradská, tel. 0435885206, kl. 118.


Zmluva o budúcej zmluve k rekonštrukcii primárnych rozvodov tepla v Námestove na sídlisku Brehy k nahliadnutiu tu. Pripomienky k návrhu zmluvy adresujte na mail osbddk@osbddk.sk, prípadne zástupcovi bytového domu. Predmetná zmluva sa dotýka aj SVB Severná 253 


V čase od 25.8.2014 do 31.8.2014 budú zamestnanci OSBD Dolný Kubín čerpať celozávodnú dovolenku.


Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06,fax.: 043/582 07 51, e-mail: osbddk@osbddk.sk


 

 Novinky
Legislatívne zmeny a ceny tepla
Reklamačný poriadok
Prehľad uskutočnených schôdzí vlastníkov bytových domov
Porovnanie spotreby na vykurovanie a ohrev TV v období 2008-2013